ŘEŠENÍ

KoroNERV-20 upozorňuje na rozklad veřejných financí! A to především s ohledem na výši předkládaných schodků státního rozpočtu pro rok 2021 a dál

Praha, 12. 10. 2020 – V době prudkého nárůstu nakažených nelze predikovat, která další preventivní opatření bude muset vláda zavést, a je obtížné předpovídat další ekonomické dopady. I přes to, že při tak vysoké míře nejistoty v ekonomice by stát měl být především rozpočtově odpovědný, je předkládán státní rozpočet na příští rok,…

KoroNERV-20 vyzývá vládu ke zveřejnění dat a modelů pandemie covid-19 a ke snaze obnovit důvěru mezi jejími představiteli a občany

Praha, 9. 10. 2020 – Členové občanské iniciativy KoroNERV-20 vyzývají vládu ke zveřejnění aktuálních modelů vývoje pandemie covid-19 a anonymizovaných dat, kterými jsou tyto modely plněny. Dále žádají, aby bojovala za obnovu narušené důvěry mezi občany a představiteli státu. „Důvěra je v této koronavirové krizi, kdy čelní představitelé opět zavádějí restriktivní…

KoroNERV-20 apeluje na vládu: Žádné zavírání škol bez důkladného vysvětlení a jasně komunikovaných dat

Praha, 29. 9. 2020 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 vládě doporučuje, aby při uzavírání škol vycházela z jasně komunikovaných dat. „Chápeme, že je nutné přijmout opatření, která zabrání nekontrolovatelnému šíření koronaviru. Zavření škol je jedním z nich, ale je to nástroj nejdražší, protože nám uškodí v budoucnu. Žádná data i jen trochu ospravedlňující tak…

Je nutné zvýšit propojení a informovanost nemocnic o koronavirové situaci a zavést intenzivní program školení personálu

Praha, 17. 9. 2020 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 vyzývá vládu k okamžitému řešení koronavirové krize a navrhuje opatření, kterými by se měla zabývat. Růst počtu aktuálně nakažených, kterých může být podle odhadů brzy již 100 tisíc, bude mít i bez zásadních omezování ekonomiky ze strany státu ekonomický dopad. Proto by mělo…

KoroNERV-20 připravuje investiční semafor, do roku 2023 navrhuje „chytré investice“ nejméně za 660 miliard

Praha, 12. 8. 2020 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 dál hledá cesty z koronavirové krize. Aby česká ekonomika nastartovala správný metabolismus a začala zdravě růst, potřebuje podle expertní skupiny do roku 2023 proinvestovat nejméně 660 miliard korun. „Zásadní je ale to, kam peníze půjdou. Se členy KoroNERV-20 proto připravujeme investiční semafor. Zelenou…

KoroNERV-20 doporučuje postupně ukončit program Antivirus a do budoucna jej výrazně upravit

Praha, 17. 7. 2020 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 považuje program Antivirus za doposud poměrně úspěšný nástroj na podporu reálné ekonomiky a zaměstnanosti v mimořádné době koronavirové krize. Zároveň je však od počátku přesvědčena, že jde o nástroj dočasný. „Antivirus se nesmí proměnit v sedativum, které je podáváno ekonomice dlouhodobě k umělému navození zdánlivého…