STATE ANTI-COVID PACKAGE;Government promise

vs.

Current state

298

mld. Kč / billion CZK

214

mld. Kč / billion CZK (1. 6. 2021)

Stát slíbil přímou pomoc z národních zdrojů ve výši 297,8 miliardy korun, tj. 5,4 % HDP (včetně odkladů daní). Skutečný stav je ale stále výrazně odlišný. K 30. 9. bylo vyplaceno 118,6 miliardy Kč, tj. přibližně 2,2 % HDP. Podpora sice postupně rostla, ale byla příliš pomalá.

druh pomocimiliardy Kčv % HDPpočet příjemcůprům. podpora na osobu – kumulovaně v Kč
Antivirus A+B17,80,3786 22722 640
Antivirus C13,30,2
Ošetřovné10,90,2257 39142 348
Pětadvacítka20,10,4921 42621 814
Kompenzační bonus
s. r. o.
1,70,080 78121 045
Kompenzační bonus pro dohodáře0,10,06 14716 197
Zrušení daně z nabytí nem. věcí6,90,1
Odklad daní – liberační balíček32,30,6
Odpuštění platby min. důch. poj.7,40,1815 0009 080
Odpuštění platby min. zdrav. poj.6,90,1815 0008 466
COVID nájemné1,20,0
CELKEM k 30. září 2020118,62,2
  • Dávky v nemoci (nemocenská) nejsou obsaženy, protože se nejedná a aktivní protikrizové opatření ale automatický stabilizátor jako běžné dávky v nezaměstnanosti.
  • Odložené platby daní byly zahrnuty s cílem zahrnout podporu “likvidity” firem.
  • Zatím není započítána pomoc pro následky druhé vlny, projednaná v pátek 16.10.2020 na vládě.
  • Ošetřovné: nelze přesně určit, jaká část z celkových výdajů přímo souvisí s COVID a s rozšířením a navýšením ošetřovného.
  • Nezapočítáváme drobné položky jako ostatní minoritní Covid programy, loss cary back.
  • Protože sledujeme podporu likvidity, zde nezapočítáváme garance na úvěry.

Zdroje: www.mpsv.cz, @financnisprava, @MinFinCZ, twitter.com/HlidacStatu.