KoroNERV-20 vyzývá ministra zdravotnictví Vojtěcha k úpravě podmínek karantény pro školáky

Praha, 7. října 2021 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 vyzývá ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby zvážil specifickou situaci dětí na školách a pro žáky upravil podmínky karantény. „Při zachování co nejvyšší bezpečnosti by děti neměly zůstávat doma ani o den déle, než je nezbytně nutné,“ uvedla za KoroNERV-20 Mariana Čapková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Prahy.

Podle informací Hygienické stanice hlavního města Prahy bylo od 20. 9. do 26. 9. 2021 v 79 pražských školách řešeno 185 osob pozitivních na covid-19. Tedy v průměru 2,3 dítěte na jednu školu. Karanténa ale bohužel byla nařízena celkem 2 248 žákům a 25 pedagogům. A to se týká skutečně jen velmi krátkého období. Karanténa navíc bývá nařizována dětem na celých 14 dní.

Už o prázdninách přitom některé školy a pedagogové volali po tom, aby ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství zveřejnily podmínky, za jakých se budou školy vyrovnávat s výskytem covidu u žáků či učitelů. Žádných jednotných pokynů se však nedočkali. „Jakkoli nechceme zlehčovat závažnost samotného onemocnění, počty dětí v karanténě jsou skutečně vysoké. Apelujeme proto na ministra zdravotnictví, aby vydal jednotné pokyny pro to, jak při vyhlášení karantény postupovat,“ říká Mariana Čapková.

Rodiče a děti jsou nyní v každodenní nejistotě, zda zítra půjdou do školy, či nikoli. Učitelé pro změnu musí počítat s variantou, že mohou kdykoli přejít na online výuku. „Víme přitom, že online výuka není pro všechny děti dostupná. Předchozí vlny pandemie ukázaly, že se distanční výuky nezúčastnilo enormní množství dětí, obzvláště těch ze sociálně znevýhodněného prostředí, což ještě výrazněji rozevřelo nůžky mezi žáky a studenty,“ upozorňuje Mariana Čapková. „Některé děti jsou již očkované, takže do karantény jít nemusí, ale protože to nejsou nutně všechny děti ve třídě, musí škola hledat složitá řešení a zvažovat, zda se i tak bude výuka odehrávat online či nějakou hybridní formou, “ popsala Čapková.

Nejvíce situace dopadá na rodiče dětí do 12 let, které ještě nemohly být očkované, ale zároveň jsou příliš malé na to, aby v případné karanténě mohly být například 14 dní samy doma, zatímco jejich rodiče budou chodit do práce. Opět se tak opakuje situace z předchozích měsíců, kdy pandemie dolehla především na rodiče mladších školních dětí. Mezitím však již většina pracovních kolektivů funguje prezenčně a pro rodiče je tak těžké svou práci zvládat. A to mluvíme jen o těch rodičích, kteří v minulých letech během pandemie pracovali online.

Členové platformy KoroNERV-20 proto až do vánočních svátků 2021 navrhují:

  • pokračovat v selektivním přístupu a vždy dávat do karantény pouze příslušnou třídu, nikoli celou školu, anebo vždy pečlivě zvážit míru kontaktů ostatních žáků s pozitivně testovaným žákem.
  • v případě nárůstu pozitivních případů v celé populaci ČR považovat uzavření škol až jako krajní možnost. Na každé škole by v případě uzavření školy či plošného lockdownu měli mít žáci, kteří měli v předchozích vlnách pandemie s distanční výukou problémy, možnost absolvovat výuku prezenčně, a to v malých skupinkách a za dodržení hygienických opatření.
  • řešením by také mohlo být častější testování žáků, které by odhalilo riziko šíření nákazy včas a karanténa by pak nezasáhla tolik dětí. V USA je tento postup využíván v rámci tzv. „test-to-stay“ programu.