Zajištění bezpečné prezenční výuky žáků a studentů musí být pro vládu prioritou. Je nutné, aby stát PCR testování plně hradil a zaručil dostatečné kapacity

Praha, 29. 4. 2021 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 vyzývá vládu, aby se začala skutečně věnovat zpřístupnění prezenční výuky všem dětem, žákům a studentům. Nadále trvat na distanční výuce pro naprostou většinu žáků a studentů, je zbytečné a pro řadu z nich nevhodné. „Distanční výuka není náhradou prezenčního vzdělávání, přesto se zdá, jako by vláda považovala tento způsob vzdělávání za dlouhodobé řešení. Někteří žáci a studenti neměli prezenční výuku prakticky rok a dva měsíce. Jsme zemí, která nebyla schopná zajistit prezenční výuku nejdéle v celé Evropě,“ upozorňuje za KoroNERV-20 Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.

Řešení přitom existuje a bylo již i pilotně ověřeno na vybraných školách na Praze 7, 9, 6, 2 a 4. Spočívá v nahrazení nepříliš průkazných antigenních testů neinvazivními PCR testy s odběrem vzorků ze slin. Díky včasnému zachycení dětí, žáků a studentů pozitivních na SARS-CoV-2 je možné zajistit, aby školy byly bezpečným prostředím. Díky pravidelnému testování se také včas detekuje výskyt SARS-CoV-2 v celých rodinách. Při takto pravidelném testování je také zbytečný rotační režim ve školách. A rovněž není nutné testování 2x během 5 pracovních dnů, ale pouze 1x, a to na začátku týdne.

K výše uvedenému je však dle členů KoroNERV-20 nezbytně nutné, aby vláda zajistila a také plně financovala pravidelné neinvazivní testování dětí, žáků a studentů PCR testy. Že máme dostatečné laboratorní kapacity, je zřejmé nejen z mnoho měsíců probíhajících testování po celé republice, ale rovněž z odpovědí dotazovaných nemocnic a dalších medicínských pracovišť. Vláda by případně měla zajistit i vybudování dostatečných laboratorních a dalších kapacit, které takto pravidelné testování umožní.

„Již nyní je možné docházet do zaměstnání na základě prokázání se jedním negativním antigenním testem týdně. To je daleko méně bezpečná cesta, než kterou navrhujeme my pro školy, totiž testování metodou PCR, a to neinvazivním způsobem. Nerozumím tomu, proč vláda uplatňuje na děti daleko přísnější pravidla, než na dospělé. Přitom distanční výuka není dlouhodobě vhodným řešením pandemie ve školním prostředí. Na mnoho dětí, mladých lidí i jejich rodin dopadá velmi negativně. Žádáme proto vládu, aby urychleně zajistila pravidelné PCR testování ve všech stupních vzdělávání, které umožní skutečný a dlouhodobě udržitelný návrat dětí, žáků a studentů do škol,“ uvádí Mariana Čapková, členka KoroNERV-20.

Dle materiálů UNICEF, vládních orgánů některých z dále jmenovaných zemí a dle lékařských studií z dotčených zemí EU i mimo EU, byla a je ale situace během pandemie bohužel následující: ČR měla a má zavřeny školy po dobu 38 týdnů! Covidem velmi zasažená Francie měla školy zavřeny 10 týdnů. Španělsko, které prošlo silnými vlnami epidemie, mělo školy zavřeno 15 týdnů. Norsko, Švédsko a Finsko od 19 do 23 týdnů. Extrémní situaci zažívala i Velká Británie, která zavřela školy celkem na 27 týdnů. Izrael procházel podobnými vlnami epidemie jako ČR a uzavřel školy celkem na 33 týdnů. Itálie s katastrofální 1. vlnou, kterou jsme my, ve srovnání s nimi, v podstatě nepocítili, zavřela školy celkem na 35 týdnů a to selektivně – 2/3 území měly školy po většinu trvání epidemie otevřené. Německo a Rakousko měly školy otevřené o 10! týdnů déle než ČR a postupovaly dle spolkových zemí, tzn. většinu roku 2020 a uběhlé části 2021 nezavíraly plošně. Takto bychom mohli pokračovat ve většině rozvinutého světa, ale i rozvojových zemí.

Existuje celá řada mezinárodních studií, které hovoří o následujícím:

  • Britská studie, s účastí 12 mil. obyvatel (ze 65 mil.) hovoří mimo jiné o tom, že pouze 3 % lidí nad 65 let žije v domácnosti s dětmi nebo mladistvými.
  • Březnová informace z tohoto roku, jež vychází z materiálů Institutu hygieny Katolické univerzity Řím, Leicester University, Biomedical Research Centre University of Southampton, ze španělských pediatrických výzkumů a statistik a rovněž z institucí z USA a Německa, dokonce říká: „Školy mohou nepřímo podporovat opatření proti pandemii vzhledem ke skutečnosti, že od dětí a mládeže je vyžadováno respektovat určitá pravidla během pobytu ve školách, což přispívá k jejich správnému přístupu i mimo školy.“
  • Německý materiál mluví o tom, že uzavření škol přispělo v některých fázích pandemie k růstu počtu nakažených (kontakty dětí mezi sebou v rodinách a společenstvích sousedů a s lidmi z výrobních závodů a kanceláří v době, kdy se měly zdržovat ve školách a družinách s podstatně lépe kontrolovatelnými opatřeními).

KoroNERV-20 se dále vlády ptá, jak je možné, že ČR nadále přijímá lety z Indie a dalších států jižní Asie, lety ze států východní a jižní Afriky a z Brazílie! (i když toto nejsou přímé lety, ale s přestupem – nicméně výchozí destinací jsou zmíněná teritoria a na letenkách je toto jasně napsáno), ale školy nechává uzavřené!?

„Děti, žáci a studenti jsou ti, kteří budou za nedlouho pracovat, vyučovat, léčit a řídit. Ti, kteří budou za nedlouho tvořit náš stát a naši ekonomiku. Pamatujme na to v každý okamžik našich rozhodnutí,“ dodal další z členů expertní platformy Miroslav Tym.