Otevřme ekonomiku! Apelujme na osobní odpovědnost a využijme moderní technologie

Praha, 21. 4. 2021 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 navrhuje otevřít ekonomiku za předpokladu splnění stanovených hygienických pravidel, rámcových podmínek a využití moderních technologií. Podporuje tak nedávnou výzvu Hospodářské komory. „Cesta z koronavirového marasmu existuje. Období, kdy budeme muset ekonomiku částečně omezovat kvůli pandemii, bude delší, než jsme čekali. Musíme nastavit pravidla, která na jedné straně nedovolí další vlnu epidemie, na straně druhé však umožní návrat k alespoň částečnému fungování sektorů, které byly více jak půl roku uzavřeny,“ říká za KoroNERV-20 ekonomka Helena Horská.

Členové expertní platformy KoroNERV-20 doporučují:

  1. Dát prostor a šanci projevit osobní odpovědnost každému z nás včetně provozovatelů doposud zavřených služeb a otevřít je za podmínky dodržování striktních hygienických (režimových) pravidel.
  2. Konečně v náš prospěch využít moderní technologie, jako jsou např. registrační a objednávkové aplikace, covid pasy, jídelníčky v QR kódech, účinné čističky vzduchu… podobně jako to dělají i v jiných zemích (např. Velké Británii, Izraeli, Německu, Španělsku)

„Zavřené provozovny nás nejenže stojí až dvě miliardy denně, ale ničí podnikatelské podhoubí. Bez jasných vyhlídek na zlepšení situace přichází podnikatelé nejen o poslední rezervy, ale hlavně o naději. Naději návratu do postkoronavirového normálu. Nyní jde nejen o současné ztráty, ale i o ty budoucí. Čím déle bude ekonomika uzavřená, tím hlubší rány uštědříme našemu podnikatelskému prostředí a tím hůře se z koronavirového šoku budeme vzpamatovávat. A společně s hořkou zkušeností s pomocí státu (po více než roce je stále vyplacena necelá čtvrtina slíbené pomoci) to ve výsledku může vést k podvázání podnikavosti, ochoty jít do rizika a vyhledávat podnikatelské příležitosti,“ uvádí Horská.

Dle KoroNERV-20 je potřeba otevřeně říci, že…

  • oslabená a zmenšená ekonomika, povede logicky k menšímu objemu daní
  • životní standardy, na které jsme byli zvyklí, jako je vysoká úroveň zdravotní péče, vzdělání ve státních školách všech stupňů, dobře vybavená a organizovaná veřejná doprava a fungující bezpečnostní složky státu, mohou výrazně utrpět
  • bude mnohem méně peněz na vybavení nemocnic, na léky, na platy lékařů a sester, na školy a jejich vybavení, na důchody, na platy učitelů, policistů, armády, hasičského sboru, na železniční dopravu, na vybavení MHD, ale i na kulturu a sport
  • pokud se toto stane, hrozí samozřejmě ocitnutí se ne v růstu životní úrovně obyvatel, jak tomu bylo dosud, ale v kruhu pouhého “vyspravování drolícího se domu”, v situaci postupného chudnutí populace.

Členové KoroNERV-20 si uvědomují, že očkování je v tuto chvíli vzácný statek. I přesto je však nutné nastavit pravidla tak, aby v celospolečenském měřítku vedla k užitku a dalšímu rozvoji společnosti. Rovnost v bídě k tomuto totiž nevede. Jakkoliv náš stát dosud nebyl schopen otevřeně deklarovat svou strategii, hlavní bod je obecně a celosvětově dán – dosažení kolektivní imunity vůči převládajícím variantám viru SARS-CoV-2.

Je známo i základní taktické opatření, a tím je: očkovat, očkovat a očkovat! Existují ovšem i další opatření, která synergicky vedou k významně efektivnějšímu a bezpečnějšímu dosažení cíle. Efektivitu, schůdnost a bezpečnost je přitom nutné chápat v kontextu celé společnosti, nejen skrze optiku zdravotnictví. Takovými postupy také jsou:

  • testování kvalitními PCR testy ve školách, či firmách s příspěvkem ze zdravotního pojištění
  • osobám, které se prokážou dokladem o očkování (alespoň první dávkou), platným negativním PCR/antigenním testem, či dokladem o prodělané nemoci, otevřít dveře do doposud zavřených provozoven, které budou z preventivních důvodů dodržovat stanovená hygienická/režimová opatření.