Otevřete knihovny, alespoň jako výdejní službu, žádá KoroNERV-20 vládu

Praha, 9. 2. 2021 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu a ostatní členy vlády, aby umožnili výdej knih a studijních materiálů ve veřejných, školních a univerzitních knihovnách, a to alespoň jako výdejní službu. „Je nepochopitelné, že v době, kdy si lze objednat online nákup v podstatě jakéhokoli zboží a vyzvednout je u zásilkové služby, si není možné vypůjčit knihy, které jsou navíc součástí výuky,“ uvádí Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy. „Knihovny je potřeba otevřít alespoň přes výdejní okénka, aby studenti mohli řádně studovat a psát závěrečné práce. Řada knih dostupných online prostě není,“ upozorňuje Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Distanční výuka přináší žákům a studentům řadu problémů, a jedním z nich je právě nedostupnost knih, výukových a studijních materiálů, a to včetně povinné literatury. To má velký dopad na jejich připravenost na zkoušky, na splnění domácí přípravy, ale také na kvalitu trávení volného času, osobnostní rozvoj a rozvoj čtenářství. Dochází také k závažnému prohlubování rozdílů mezi dětmi z rodin, které doma mají zásobenou domácí knihovnu či se pohybují v prostředí, kde si lze vypůjčit knihy od známých, a dětmi, které ke knihám přístup nemají.

Mnoho let se MŠMT snaží podpořit čtenářskou gramotnost dětí, a ta je nyní silně ohrožena. Pokud děti nyní tráví celý den u počítače a přestanou číst, bude těžké je ke čtení v budoucnu znovu přivést. Nemožnost vypůjčit si knihy, jež jsou součástí povinné literatury, či které žáci a studenti potřebují k přijímacím zkouškám, může mít také velký negativní dopad na profesní rozvoj mladých lidí.

Kromě zpřístupnění výdejního systému veřejných knihoven žádáme také o umožnění zpřístupnění školních knihoven, opět skrz výdejní systém. To umožní přístup ke knihám i těm dětem, které nejsou registrovány v městských a dalších veřejných knihovnách, ať již ze ekonomických či jiných důvodů.

Situace je neúnosná také pro vysokoškolské studenty. A od 13. února se ještě zhorší. Národní knihovna jim totiž ukončí bezplatný přístup k digitálním verzím knih (zástupci nakladatelů se s vládou nedohodli na kompenzacích).

Prosíme proto naléhavě, aby vláda nepodcenila vzdělávání dětí a umožnila co nejrychleji výdej knih ve veřejných a školních knihovnách.

„Zavřené knihovny jsou velkým problémem. Součástí školní výuky jsou knihy a studijní materiály ve všech podobách, od prvního čtení pro prvňáčky, přes povinnou školní četbu u starších dětí, po přípravu k maturitě, přijímacím zkouškám či zkouškám na vysoké škole. Nemluvě o tom, že děti, které kvůli distanční výuce tráví celé dny před počítačem, ztratí nedostatkem knih o čtení zájem a bude těžké je ke čtenářství znovu přivést. Uzavření knihoven také přispívá k prohlubování rozdílů mezi dětmi z rodin, které mají pestrou domácí knihovnu či možnost knížky si vypůjčit od podobně situovaných přátel, a těmi, které tyto možnosti nemají. V českém školství, do kterého se již před pandemií značně propisovaly sociální rozdíly, tak vzniká další trhlina,“ říká Mariana Čapková, pod jejíž text se krom Danuše Nerudové podepisují další členové platformy KoroNERV-20, jmenovitě Radim Dohnal, Marta Gellová, Mojmír Hampl, Jiří Kůs, Jiří Nekovář, Miroslav Tym a Lenka Zlámalová.