KoroNERV-20: Zastropování cen respirátorů by poškodilo výrobce kvalitních certifikovaných produktů a mohlo by ohrozit životy občanů ČR

Praha, 25. 1. 2021 – Vláda ČR uvažuje o zavedení povinného nošení respirátorů třídy FFP2 v hromadné dopravě a obchodech. V návaznosti na to přemýšlí i o centrálně nařízené prodejní ceně respirátorů. Iniciativa KoroNERV-20 však upozorňuje, že zastropování cen těchto ochranných pomůcek zvýhodní nekvalitní, neúčinné a nebezpečné výrobky z Číny a dalších zemí. Zároveň tím ohrozí zdraví a životy českých občanů, kteří před šířením viru nebudou dostatečně chráněni.

„Pokud zde máme vysoce kvalitní české výrobky, jako jsou české nanorespirátory vyráběné v ČR, českými firmami a v dostatečném množství, které skutečně své nositele i okolí chrání, nevidím žádný důvod, abychom nakupovali nekvalitní asijskou produkci,” říká ekonom a finančník Miroslav Tym.

„Zastropování cen považuji za velmi nešťastné řešení, které by výrazně deformovalo tržní prostředí. Namístě je spíše uvažovat o dočasném osvobození od DPH po vzoru Rakouska tak, aby se alespoň částečně snížila cena pro nízkopříjmové skupiny obyvatel,” uvedla ekonomka Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity.

Zastropování ceny respirátorů by bylo dalším danajským darem české ekonomice. Nejenže by to nahrálo dovozu levných ale nekvalitních respirátorů, které by dostatečně nechránily naše občany, ale navíc by to znevýhodnilo výrobce kvalitní respirátorů, mezi kterými je mnoho českých firem, které do vývoje a následné výroby zainvestovaly značné prostředky,“ doplňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

Členové KoroNERV-20 navrhují následující:

  1. Striktní kontrolu kvality, technických i zdravotních parametrů všech respirátorů a roušek dovážených do ČR – musí splňovat stejná kritéria jako certifikované české výrobky. Takovou kontrolu požadujeme provádět fyzicky v ČR.
  2. Zrušení DPH pro ochranné pomůcky – respirátory ochranné třídy FFP2 jsou v České republice daněny nejvyšší 21% sazbou DPH. Daň z přidané hodnoty tak představuje 17 procent z celkové ceny respirátoru. Pokud chce kabinet udělat zásadní krok ke snížení ceny těchto ochranných pomůcek a zachovat rovnou hospodářskou soutěž, měl by co nejdříve osvobodit respirátory a další ochranné pomůcky nutné k prevenci onemocnění covid-19 od DPH.
  3. Jasnou podporu českých výrobců (např. formou státní garance, či předplatby 50 % objednávek, popřípadě závaznou objednávkou).
  4. Distribuovat respirátory ze státních hmotných rezerv nejohroženějším skupinám obyvatel a sociálně nejslabším (pečovatelské domovy, stacionáře, azylové domy).

Proč podpořit ochranné pomůcky od českých výrobců?

  • Čeští výrobci jsou odhadem schopni měsíčně vyrobit více než 8 milionů kvalitních respirátorů (z toho cca 5 milionů nanorespirátorů). Ročně tedy téměř 100 milionů kusů.
  • České nanorespirátory mají vynikající vlastnosti a velmi účinně chrání svého nositele i okolí nejen před bakteriemi, ale i před viry (zachytí až 98 % virů!). Čínské (a další nekvalitní) respirátory to neumí.
  • České nanorespirátory jsou navíc vícenásobně použitelné.
  • České nanorespirátory i klasické respirátory jsou vyráběny českými firmami, které zaměstnávají osoby na území ČR.
  • Čeští výrobci tyto ochranné pomůcky sami vyvinuli. Produkují výrobky vysoké přidané hodnoty, pomáhají českému výzkumu, mají vysoký potenciál exportu a šíření dobrého jména ČR v zahraničí.
  • Čeští výrobci investovali do vývoje a výroby těchto ochranných pomůcek s vysokým virovým záchytem stovky milionů korun, dosud však jen s malou pomocí státu.