KoroNERV-20 vyzývá vládu ke zveřejnění dat a modelů pandemie covid-19 a ke snaze obnovit důvěru mezi jejími představiteli a občany

Praha, 9. 10. 2020 – Členové občanské iniciativy KoroNERV-20 vyzývají vládu ke zveřejnění aktuálních modelů vývoje pandemie covid-19 a anonymizovaných dat, kterými jsou tyto modely plněny. Dále žádají, aby bojovala za obnovu narušené důvěry mezi občany a představiteli státu. „Důvěra je v této koronavirové krizi, kdy čelní představitelé opět zavádějí restriktivní opatření, naprosto klíčová. Nyní je bohužel v dezolátním stavu, protože vláda před lidmi úmyslně zatajuje klíčové informace. Představitelé však musí vysvětlovat, nikoli zatajovat,“ shodli se členové KoroNERV-20.

Členové KoroNERV-20 vyzývají vládu a Ministerstvo zdravotnictví ČR:

  • Zveřejnit aktuální modely vývoje pandemie covid-19 včetně dokumentace
  • Zveřejnit anonymizovaná data, kterými jsou tyto modely plněny
  • Zveřejnit odhad dopadu různých vládních opatření na vývoj pandemie covid-19
  • Zveřejnit aktuální scénáře vývoje
  • Zveřejnit uvažovaná opatření pro jednotlivé scénáře a odhad jejich dopadů
  • Aktivně spolupracovat s věrohodnými odbornými subjekty na oponentuře i dalším rozvoji používaných modelů (Akademie věd, univerzity, expertní skupiny a podobně)
  • Napřít úsilí a prostředky do vysvětlování současné situace, alternativ dalšího vývoje a důvodů chystaných i stávajících opatření občanům
  • Bojovat za obnovu narušené důvěry mezi občany a představiteli státu

Důvěra mezi občany a představiteli země je naprosto zásadní pro dobře fungující společnost a stát. O to důležitější je v době krize. V současné situaci, kdy zažíváme bezprecedentní růst počtu nakažených covid-19, a kdy čelní představitelé opět zavádějí mnohá restriktivní opatření, je tato vzájemná důvěra o to důležitější.

Je nutné podotknout, že důvěra mezi představiteli země a občany by obzvláště v době krize neměla být nutně spojena s politickou orientací. Například názorově silně pravicový volič může důvěřovat v to, jak levicově orientovaná vláda krizí zemi provádí, a naopak levicová vláda se jistě může opřít i o občany z řad voličů opozice.

Dnes se bohužel nacházíme v situaci, kdy je důvěra mezi představiteli a občany v dezolátním stavu. Občané nevěří představitelům a nevěří opatřením, která zavádějí. Nevěří jim především proto, že opatření byla v posledních měsících nedostatečně komunikována a vysvětlována, opatření jsou vnímána jako zmatečná, nejednotná a nepřehledná. Představitelé před občany vědomě a úmyslně zatajují klíčové informace.

Na druhé straně představitelé země nedůvěřují občanům. Nevěří, že jsou schopni pochopit vysvětlení celé situace. Nevěří, že dokáží pracovat s klíčovými informacemi po jejich případném zveřejnění. A v neposlední řadě nevěří, že se jsou schopni sami zodpovědně rozhodovat a regulovat své chování na základě doporučení namísto rozsáhlých opatření formou příkazů a zákazů.

Tato atmosféra vzájemné nedůvěry vyúsťuje ve stav, kdy představitelé zatajují klíčové informace na jedné straně a kdy občané často bojkotují nedostatečně vysvětlená opatření na straně druhé. Od letošního března se představitelé, na rozdíl od jiných evropských zemí (jako například Německa), vydali jednoznačně cestou restrikcí a nařízení, než cestou doporučení, zodpovědnosti a dialogu. Toto výchozí nastavení již nelze jednoduše změnit. Nyní je naivní a pokrytecké říkat, aby si situaci vyhodnocoval každý sám. Následně vymýšlejí restriktivní opatření s dalekosáhlými dopady do osobního, společenského, zdravotního i ekonomického života občanů. Tato opatření jsou zaváděna na základě predikcí vývoje pandemie na našem území. Za celou dobu – ani přes opakované urgence a apely mnoha subjektů – nebyly nikdy zveřejněny ani modely, kterými je situace předpovídána, ani data, na základě kterých bylo výsledků dosaženo. Neexistuje oponentura, druhý názor, představení a vysvětlení scénářů. Neexistuje přehledný plán opatření navázaný na varianty vývoje.

Proč drží představitelé občany v takové informační slepotě? Jednoduše protože nevěří, že zveřejnění informací nepovede k šíření dezinformací a ke špatným interpretacím. Udržování stavu informační slepoty je ovšem ve fungující společnosti nepřijatelné. Mimo jiné je právě jedním z klíčových příčin nedůvěry občanů. Představitelé musí vysvětlovat, nikoli zatajovat. Jestliže se bojí špatných interpretací, mají povinnost vrhnout úsilí směrem k osvětě a vysvětlování. Vždyť zatajování informací v konečném důsledku vede k ještě většímu šíření dezinformací, nesmyslných interpretací a šíření falešných zpráv.