KoroNERV-20 apeluje na vládu: Žádné zavírání škol bez důkladného vysvětlení a jasně komunikovaných dat

Praha, 29. 9. 2020 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 vládě doporučuje, aby při uzavírání škol vycházela z jasně komunikovaných dat. „Chápeme, že je nutné přijmout opatření, která zabrání nekontrolovatelnému šíření koronaviru. Zavření škol je jedním z nich, ale je to nástroj nejdražší, protože nám uškodí v budoucnu. Žádná data i jen trochu ospravedlňující tak zásadní kolaterální škody bohužel doposud nebyla zveřejněna,“ uvádí KoroNERV-20.

Členové KoroNERV-20 vládě doporučují:

1. Školy nezavírat! Reprodukční číslo R to podle analýzy Centra pro modelování biologických a společenských procesů sníží minimálně. Navíc je to nepochopitelné, když jsou zároveň umožněny sportovní akce do 1000 lidí v uzavřených prostorech (viz. například hokejová utkání).

2. Pokud by měly být i v rozporu s dostupnými fakty zavřeny některé školy, pak je potřeba myslet na následující:

 • U víceletých gymnázií: je nereálné rozdělit žáky povinné školní docházky a ty starší. U osmiletých gymnázií jsou 1. až 4. ročníky paralelními ke 2. stupni ZŠ a 5. až 8. ročníky na úrovni čtyřletých gymnázií. Školy těžko zvládnou učit zároveň prezenčně nižší stupeň a stejní učitelé ve stejnou dobu distančně vyšší stupeň.
 • Odborné školy (3leté a 4leté): odborné asociace chtějí zachovat praktické vyučování a odborný výcvik, ve skupinách je 8 až 15 žáků (podle nařízení vlády 211/2010).
 • Speciální školy: většinou mají více stupňů škol v jednom subjektu, takže nastává stejný problém jako u gymnázií.

  3. Pokud dojde k uzavírá škol lokálně, je nutné realizovat podporu distančního vzdělávání. Ministerstvo školství se zavázalo podpořit vybavení škol na distanční vzdělávání částkou 1,3 miliardy Kč. Není jasné, zda k realizaci již došlo. Bez ohledu na to, zda dojde k dalším plošným opatřením, řada škol je ve stavu částečného nebo úplného přerušení prezenční výuky a během školního roku k takovým situacím bude docházet často. Proto je důležité, aby řízení vzdělávacího systému, kam spadají i zřizovatelé, podporu škol v tomto směru prioritizovalo. „Jedna věc je technologické vybavení škol, druhá dovednosti učitelů. Česká školní inspekce má data, která ukazují, které školy jsou na tom nejhůře z obou hledisek. Těm by měla být pomoc nabídnuta přednostně,“ říká za KoroNERV-20 Bob Kartous.

„Než začneme zavírat střední školy, měla by být zveřejněna data, která ukazují, že středoškoláci se skutečně nakazili ve škole a nikoliv na mimoškolních a zájmových aktivitách. Děti, které nebudou navštěvovat školy, se budou setkávat v obchodních centrech a jiných veřejných místech a případný přenos bude zcela nekontrolovatelný,“ varuje další členka KoroNERV-20 Mariana Čapková.

„Vysoké školy na jaře obstály, nastavme jim mantinely, za nichž může probíhat výuka. Jak je možné, že nelze přednášet dvaceti studentům, když na hokeji a fotbalu jich může být 1000?“ táže se za KoroNERV-20 Danuše Nerudová.

KoroNERV-20 se vlády dále ptá:

 • Pokud je situace tak vážná, proč může být v hale 1000 lidí?
 • Proč nebyly učitelům rozdány respirátory?
 • Proč je opatření plošné?
 • Proč mají “venkovské” školy dostat stejnou stopku jako pražské?
 • Proč už nebylo distribuováno 1,3 miliardy korun na podporu distanční výuky?
 • Jednal někdo s velkými firmami o zásadních slevách pro podporu distančního vzdělávání jako na jaře?