Je nutné zvýšit propojení a informovanost nemocnic o koronavirové situaci a zavést intenzivní program školení personálu

Praha, 17. 9. 2020 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 vyzývá vládu k okamžitému řešení koronavirové krize a navrhuje opatření, kterými by se měla zabývat. Růst počtu aktuálně nakažených, kterých může být podle odhadů brzy již 100 tisíc, bude mít i bez zásadních omezování ekonomiky ze strany státu ekonomický dopad. Proto by mělo být cílem vlády zajištění co nejrychlejšího zploštění exponenciálního růstu nakažených tak, aby nemocnice zvládaly počty zranitelných pacientů. „Z ekonomického hlediska je potřeba, aby vláda občanům a podnikatelům prezentovala jasný variantní plán postupu pro následující měsíce a přispěla tím aktivně ke snižování míry nejistoty v ekonomice,“ říká ekonomka Danuše Nerudová. „Je nutné stále intenzivně školit dodatečný personál intenzivní a intermediární péče a na maximum zvýšit informovanost managementu a epidemiologů o situaci Covid-19 v jiných nemocnicích,“ zdůraznil epidemiolog Petr Smejkal.

Česká republika patří mezi země, které přípravu na druhou vlnu epidemie podcenily. Od jarních měsíců bylo zřejmé – a KoroNERV-20 na to opakovaně upozorňoval – že ke snížení rizika opakování plošných opatření je nezbytné připravit lékařské, testovací a další kapacity (včetně chytré karantény), které bude možné využít jako alternativu plošných opatření. Vláda mnoho měsíců promrhala a nyní čelí Česko kombinovanému riziku ekonomických dopadů, možných nových plošných opatření a zároveň velmi nepříznivých čísel ohledně epidemie samotné. Nic horšího nás potkat nemohlo. Stát by se při svém rozhodování měl opírat o data a modely Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Je proto naprosto nezbytné, aby jeho ředitel zveřejňoval a poskytoval všem institucím potřebná data! Jen tak může stát efektivně čelit druhé vlně epidemie.

Členové skupiny KoroNERV-20 doporučují vládě následující opatření:

  • Zveřejnit alternativy vývoje pandemie pro následující měsíce a jasně definovat, se kterými opatřeními mohou občané a podnikatelský sektor při jednotlivých variantách počítat.
  • Zajistit, aby ÚZIS s hygieniky a epidemiology strukturovaně sdílel data (pro účely řízení, aplikovaného výzkumu, pro veřejnost) související s výskytem nákazy Covid-19 mezi lidmi, jednotlivých seniorských domech a nemocnicích ČR. Umožnit maximální přístup k hromadným anonymizovaným datům vědeckým pracovištím. Je zapotřebí vypracovat konkurenční modely vývoje pandemie v ČR a ty pak podrobit kritickému srovnání – už si nemůžeme dovolit chybu, musíme mít co nejpřesnější predikce.
  • Sdílet s občany maximum informací – například centrální web s informacemi o vytíženosti odběrných míst a čekacích dobách. Předejde se tak lokálnímu zahlcení systému a navíc se omezí doba kontaktu testovaných s potenciálně nakaženými.
  • Okamžitě začít navyšovat trasovací kapacity a zavést systém proškolování nových trasovačů. Posílit call centra. Zapojit do procesu policii či celníky.
  • Zavést intenzivní program školení personálu v nemocnicích v obsluze neinvazivní i invazivní umělé plicní ventilace, který KoroNERV-20 navrhoval už na jaře. Zveřejnit současné personální kapacity systému a kapacity cílové. Současně zavést finanční podporu takového programu do úhrad a dotací nemocnicím. Tím dlouhodobě posílit kompetence kvalifikovaného středního zdravotnického personálu.
  • Neustále navyšovat testovací kapacity. Vzhledem k nyní již známé chabé protilátkové odpovědi a významnému asymptomatickému a presymptomatickému přenosu stále nepolevit v testování metodami průkazu virové RNA (PCR) při jakémkoli podezření (i v rámci trasování a prevence ve strategických provozech).
  • Zavést rozsáhlejší program testování u vytrasovaných a příznakových osob placený z veřejného zdravotního pojištění.
  • Se scénářem optimálního vývoje počtu nakažených dát jasná a jmenovitá pravidla, jaká kapacita bude ve které nemocnici pro Covid-19 vyčleněna.
  • Připravit vybavené mobilní týmy zdravotníků pro pacienty v Alzheimer centrech a domovech pro seniory.

KoroNERV-20 vládě doporučuje začít okamžitě realizovat výše uvedená opatření a vyzývá ji, aby občanům České republiky sdělila strategický plán pro nadcházející měsíce. „V řešení pandemie jsme totiž všichni společně, a pokud občané nebudou znát skutečný stav, nebudou ochotni se aktivně zapojovat do řešení tohoto problému,“ upozornila Danuše Nerudová.