Členové KoroNERV-20 debatovali s vedením společnosti ČEZ o možnostech restrukturalizace energetiky

Praha, 24. září 2020 – Členové občanské iniciativy KoroNERV-20 se prostřednictvím videokonference „setkali“ s předsedou představenstva ČEZ Danielem Benešem a dalšími dvěma členy nejvyššího vedení. Debatovali spolu o klíčových otázkách vývoje energetického trhu EU a ČR pod vlivem Pařížské klimatické dohody a Zelené dohody pro Evropu nebo o možnostech restrukturalizace energetiky.

Hlavními tématy byla pozice ČEZu a státu k výstavbě nového jaderného bloku, rychlosti zavírání uhelných elektráren, míře zapojení plynových elektráren, a možnostem a podpoře OZE.

„Detailně jsme se věnovali možností dalšího prodlužování životnosti stávajících šesti jaderných bloků, například jako se děje ve Finsku, rizikům tendru a výstavby zamýšleného nového bloku a výhodám jádra. Dále jsme se dotkli také možností úspor energií a aktuálních negativních konotací hlavně ohledně podpory solárních elektráren. Je nesporné, že zahraniční politika silně souvisí s energetikou,“ řekl za KoroNERV-20 Radim Dohnal s tím, že obě straně budou i nadále mluvit o důležitých otázkách.

KoroNERV-20 vznikl ve druhé polovině března jako nezávislá a široká expertní platforma, která se snaží minimalizovat dopady koronavirové krize na českou společnost a její hospodářství. Vede soustavný dialog se všemi institucemi a lidmi důležitými pro budoucnost naší země.