KoroNERV-20 připravuje investiční semafor, do roku 2023 navrhuje „chytré investice“ nejméně za 660 miliard

Praha, 12. 8. 2020 – Občanská iniciativa KoroNERV-20 dál hledá cesty z koronavirové krize. Aby česká ekonomika nastartovala správný metabolismus a začala zdravě růst, potřebuje podle expertní skupiny do roku 2023 proinvestovat nejméně 660 miliard korun. „Zásadní je ale to, kam peníze půjdou. Se členy KoroNERV-20 proto připravujeme investiční semafor. Zelenou od nás dostanou sektory, do nichž by chtělo výrazně investovat, žlutou ty sporné a červenou naopak ty, kde navrhujeme podporu omezit,“ říká Helena Horská, jedna z autorek dokumentu.

Celkový objem peněz je součtem odhadu nákladů nutných pro realizaci potřebných investičních projektů hrazených nejen z veřejných, ale i ze soukromých zdrojů. Včetně prostředků potřebných k reformě důchodového systému, kdy by překlopení dosavadního systému na nový nárazově přišlo na sto miliard korun, výstavby nájemních bytů, kterých po Česku chybí 90 tisíc či zrychlení odpisů. KoroNERV-20 vychází mimochodem i z investičního plánu vlády, který vznikl v roce 2019 a byl sumářem finančně neohraničených požadavků veřejné správy. „Je zřejmé, že k zajištění prioritních chytrých investic je nezbytné nalézt oboustranně akceptovatelný model spolupráce mezi soukromou a veřejnou sférou. A to nejen z finančních důvodů,“ sdělil za KoroNERV-20 jeden z jeho členů Ivan Pilný.

„Koronavirus akceleruje změny ve společnosti i ekonomice. Ukazuje se nutnost změnit organizaci práce, výrobní řetězce, bezpečnost, nutnost posílit regionalizaci, urychlit inovace, modernizovat školství, zdravotnictví i energetiku, podpořit technologický pokrok, změnit myšlení,“ popsala Horská.

Semafor investic není zdaleka konečný a na základě otevřené diskuse bude průběžně doplňován a zpřesňován.

Příklady semaforu investic dle KoroNERV-20:

Zelené světlo – chytré investice

 • Robotizace – ze 120 robotů na 10 tisíc obyvatel na 300 jako v Německu)
 • Budování 5G
 • Nájemní bydlení – 90 tisíc chybějících bytových jednotek
 • Dobíjecí infrastruktura pro e-mobilitu
 • Chytrá energetika
 • Telemedicína – jedna e-ambulance v každém okrese
 • Dokončení páteřní sítě dálnic
 • Důchodová reforma
 • Digitalizace státní správy
 • Nový stavební zákon
 • Vlakový zabezpečovací systém ETCS
 • Vysokorychlostní železnice
 • Předškolní a základní vzdělání – dorovnání výdajů na úroveň průměru EU
 • Nájemní bydlení – 45 tisíc bytů
 • Mateřské školky – chybí 8,5 tisíce míst
 • Pečovatelské domy či externí pečovatelské služby – schází 36 tisíc lůžek
 • Chytrá města – dopravní telematika

Žluté světlo – sporné investice

 • Elektrárna Dukovany II – příprava stavby
 • Jaderná elektrárna – reaktor generace III+
 • Velká přehrada – objem alespoň 200 milionů m3
 • Kanál Odra–Dunaj

Červené světlo – zbytné investice

 • Reklamní kampaň na podporu vnitrostátního turismu
 • Specializované sportovní zařízení bez zřejmé poptávky