Senát se připojil k apelu iniciativy KoroNERV-20 a vyzývá Babišovu vládu ke zveřejňování dat o koronaviru

Praha, 13. 5. 2020 – Po apelu občanské iniciativy KoroNERV-20 vyzývá vládu Andreje Babiše ke zveřejňování dat o koronaviru také Senát ČR. „Vláda dlouhodobě koncepčně nepracuje s relevantními daty při tvorbě strategických plánů a do dnešního dne nepředložila podrobnou analýzu vývoje epidemie Covid-19 a jejích dopadů na zdraví obyvatel a českou ekonomiku,“ stojí v usnesení Senátu. „KoroNERV-20 pokládá tohle téma za zásadní, proto se k tomuto usnesení, které podporuje významná většina horní komory českého parlamentu, připojujeme,“ říká Bob Kartous, jeden z členů platformy KoroNERV-20.

Senát v usnesení konstatuje, že rozhodování na základě důkladných analýz ve všech sektorech politiky je základem moderně fungujícího státu připraveného adekvátně reagovat i na mimořádné události. Dále pak říká, že kvalitní analýza dat, dobrá informovanost veřejnosti a transparentní konání vlády v době krize představuje hlavní výhodu, kterou mají demokracie před autoritativními režimy.

Senát v usnesení vyzývá vládu, aby:

  • v zájmu efektivnějšího boje proti epidemii začala lépe využívat a analyzovat existující data a intenzivně pracovala na jejich dalším rozšiřování, zkvalitňování a propojování,
  • při plánování budoucích mimořádných opatření vycházela z promyšlené strategie postavené na spolehlivé analýze dat,
  • o svých plánech jasně a srozumitelně informovala veřejnost,
  • předložila Senátu k 31. květnu podrobnou kvantitativní analýzu šíření epidemie koronaviru a dopadů vládních opatření, včetně výhledu do budoucna,
  • pro zvýšení efektivity vládnutí a zlepšení výkonu hospodářství, zejména s ohledem na dopady současné krize spojené s šířením koronaviru SARS CoV-2, začala v dlouhodobém výhledu systematicky využívat datových analýz, hodnocení dopadů regulace (RIA), konzultací s odbornou veřejností a dalších podpůrných prostředků.

„V prvním veřejném prohlášení KoroNERV-20 byl obsažen dobře míněný apel vůči vládě, aby svá rozhodnutí opírala o analýzu dat týkajících se vývoje koronavirové epidemie. Tak, aby byly ochráněny životy a zdraví ohrožených lidí, ale aby zároveň nebyli vystaveni ostatní tomu převzít zbytečné ekonomické, sociální a psychické břímě. Tento postoj trvá. Přidáváme se proto k iniciativě senátora Jiřího Drahoše, kterou podporuje významná většina současné horní komory českého parlamentu,“ říká za KoroNERV-20 Bob Kartous.

„Nejde o vyjádření politických sympatií, KoroNERV-20 je a zůstane apolitickou platformou. Jde o vyjádření souhlasu s vrcholně demokratickým požadavkem Senátu, jenž je přímo reakcí na rozhodnutí dolní komory parlamentu data o probíhající koronavirové epidemii nezveřejňovat. Demokracie se od totalit liší právě tím, že občané mají právo vědět, na základě čeho jejich politická reprezentace přijímá rozhodnutí, zvláště v okamžiku, kdy tato rozhodnutí tak významně zasahují do životů občanů, do jejich základních práv a svobod. Pevně doufáme, že i poslanci a vláda ČR tento demokratický imperativ nakonec přijme za svůj,” dodává Kartous.