Protikovidový balíček státu

vs.

Slib vlády:

277

mld. Kč

Současný stav:

50

mld. Kč (k 22. 6. 2020)

Ministerstvo financí slíbilo přímou pomoc z národních zdrojů ve výši 277,4 miliardy korun, tj. téměř 5 % HDP. Skutečný stav je ale zcela jiný. Vyplaceno bylo k 22. červnu pouze 50,3 miliardy, tj. 0,9 % HDP. Podpora sice stále roste, ale je příliš pomalá.

druh pomocimiliardy Kčv % HDPpočet příjemcůPrům. podpora na osobu/firmu v Kč
Antivirus (MPSV)12,50,21 249 43010 033
Ošetřovné
(MPSV – k 21. 6.)
6,30,1295 43521 356
Pětadvacítka19,40,3878 87722 060
Kompenzační bonus
s. r. o.
1,10,0252 32021 510
Odklad daní (liberační balíček (k 31. 5.)4,50,08
Odpuštění platby min. důch. pojištění (k 31. 5.)3,30,1815 0004049
Odpuštění platby min. zdrav. pojištění (k 31. 5.)3,10,1815 0003804
CELKEM k 22. červnu 202050,30,9
  • Dávky v nemoci (nemocenská) nejsou obsaženy, protože se nejedná a aktivní protikrizové opatření ale automatický stabilizátor jako běžné dávky v nezaměstnanosti.
  • Odložené platby daní splatné ještě v roce 2020 nejsou zahrnuté.
  • Ošetřovné: nelze přesně určit, jaká část z celkových výdajů přímo souvisí s COVID a s rozšířením a navýšením ošetřovného; hrubý výpočet: (počet dnů od zavření škol 11. 3. tj. 21/počet dní v březnu) vyplacená částka MPSV za březen + celá částka za duben a červen; obsahuje i OSVČ?

Zdroje: www.mpsv.cz, @financnisprava, @MinFinCZ, twitter.com/HlidacStatu.