Protikovidový balíček státu

vs.

Slib vlády:

298

mld. Kč / billion CZK

Současný stav:

214

mld. Kč / billion CZK (1. 6. 2021)

Sliby vs. činy: Za 14 měsíců bylo vyplaceno 218 miliard Kč (bez rouškovného, zrušení superhrubé mzdy, potravinové soběstačnosti) tj. téměř 3/4 loňského slibu. Nepřímá pomoc (garance) je na desetině slibu. Za to schodek od začátku roku 2020 činí 622 miliard Kč!