Protikovidový balíček státu

vs.

Slib vlády:

298

mld. Kč / billion CZK

Současný stav:

99

mld. Kč / billion CZK (17. 8. 2020)

Stát slíbil přímou pomoc z národních zdrojů ve výši 297,8 miliardy korun, tj. 5,4 % HDP (včetně odkladů daní). Skutečný stav je ale zcela jiný. K 17. 8. bylo vyplaceno pouze 98,6 miliardy Kč, tj. přibližně 1,7 % HDP. Podpora sice postupně rostla, ale byla příliš pomalá.

druh pomocimiliardy Kčv % HDPpočet příjemcůprům. podpora na osobu – kumulovaně v Kč
Antivirus (MPSV k 3. 8.)16,40,3757 95221 693
Antivirus C (MF k 31. 7.)4,30,1
Ošetřovné (MPSV k 1. 7.)7,10,1257 39127 650
Pětadvacítka (k 10. 8.)20,10,4919 00421 913
Kompenzační bonus
s. r. o. (k 10. 8.)
1,70,079 52121 325
Zrušení daně z nabytí nem. věcí (k 31. 7.)4,60,1!legislativní nejistota! (zákon musí být schválen)
Odklad daní – liberační balíček (k 31. 7.)32,10,6
Odpuštění platby min. důch. poj. (k 31. 7.)6,20,1815 0007607
Odpuštění platby min. zdrav. poj. (k 30. 6.)5,70,1815 0006994
COVID nájemné0,30,0
CELKEM k 17. srpnu 202098,61,7
  • Dávky v nemoci (nemocenská) nejsou obsaženy, protože se nejedná a aktivní protikrizové opatření ale automatický stabilizátor jako běžné dávky v nezaměstnanosti.
  • Odložené platby daní byly zahrnuty s cílem zahrnout podporu “likvidity” firem.
  • Ošetřovné: nelze přesně určit, jaká část z celkových výdajů přímo souvisí s COVID a s rozšířením a navýšením ošetřovného; hrubý výpočet: (počet dnů od zavření škol 11. 3. tj. 21/počet dní v březnu) vyplacená částka MPSV za březen + celá částka za duben a červen; obsahuje i OSVČ?

Zdroje: www.mpsv.cz, @financnisprava, @MinFinCZ, twitter.com/HlidacStatu.