Protikovidový balíček státu

vs.

Slib vlády:

298

mld. Kč / billion CZK

Současný stav:

160

mld. Kč / billion CZK (28. 2. 2021)

Stát slíbil přímou pomoc z národních zdrojů ve výši 297,8 miliardy korun. Skutečný stav je ale rok od startu pandemie covid-19 stále tristní. K 28. 2. 2021 bylo vyplaceno pouze 160 miliard Kč (z toho například 94 mld. Kč přímá pomoc OSVČ a firmám včetně daňových úlev a 44 mld. přímá pomoc zaměstnancům – Antivirus, ošetřovné, daňový balíček). Nepřímá pomoc (garance) nyní činí 72 mld. Kč, což je pouze 8,4 % ze sumy, která byla přislíbena.