Čapková Mariana

sociální ekonomka, zastupitelka HMP