KoroNERV-20 vyzývá vládu: Přestaňte tajit data o Covid-19, lékaři, vědci i ekonomové je potřebují

Praha, 27. 4. 2020 – Vláda Andreje Babiše přes opakované žádosti lékařů, vědců i ekonomů odmítá zveřejnit anonymizovaná data o skutečném průběhu nemoci Covid-19 v České republice. Protože má tohle utajování vážné důsledky pro důvěru a očekávání občanů do budoucna, iniciativa KoroNERV-20 vyzývá vládu České republiky ke zveřejnění detailních dat o průběhu epidemie. Zároveň s touto výzvou podává podle zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím na všechny příslušné úřady žádost o zveřejnění dat.

Nemoc Covid-19 vyvolává v lidech obavy především tím, jak málo se ví o jejím přenosu, průběhu a následcích. Je velmi nebezpečné, když tuto nejistotu ještě prohlubuje vláda a jí přímo řízené úřady tím, že utajují data o tom, jak nákaza v České republice probíhá. Odmítají je sdělit lékařům, výzkumníkům, univerzitám a především jejich zveřejněním dát lidem šanci, dozvědět se o nemoci co nejvíc. Je zarážející, že k detailním epidemiologickým datům nemají přístup ani lidé, které vláda přímo požádala, aby jí radili při řízení následků epidemie – nemají je ani ekonomové z týmu vedeného Janem Švejnarem, který pracuje při Ústředním krizovém štábu, ani členové Národní ekonomické rady vlády.

Je přitom zřejmé, že Ústav pro zdravotnické informace a statistiku daty disponuje. Jasně to řekl jeho ředitel Ladislav Dušek poslancům na jednání zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. Sdělil jim, že informační systém o nakažených bude uzavřený a nikoho do něj nepustí.

„Teď je ten systém naprogramován k prospektivnímu použití v uvozovkách ve válečném stavu. Já si moc přeju, aby nebyl takto použit, aby nebyl aktivován. Pokud bude, bude to rozhodnutí kolektivní. Ale to, proč mě paní profesorka Adámková vyzvala, a to, čeho ona je svědkem: vzniká řada určitě v dobré víře iniciovaných návrhů různých řešení, kdy přicházejí různé klastry, asociace, konglomerace, s. r. o. a a. s. a říkají – teď právě umírá svět a my ho umíme zachránit, ať Dušek otevře data a my vám ukážeme, co umí smartphone. Ať Dušek otevře data a my vám ukážeme, jak se modeluje. A já na to říkám, jestli chcete podepsat, že jsem blbý, s tím není vůbec žádný problém. Já si takhle připadám od dětství. Ale já ty data nikdy v životě nemůžu otevřít.“

Proč pan Dušek nemůže data otevřít? Kdo mu to zakázal? Jaký je zájem na tom, aby ta data nebyla zpřístupněna?

Tady je odpověď pana Duška z rozhovoru pro Český rozhlas 21. dubna 2020. Přiznává, že se k těm datům vědci nemohou dostat.

„Informační systém, o kterém se bavíme, je zřízen podle zákona a není můj. Je to systém, který má své správce. Správcem toho informačního systému je ministerstvo zdravotnictví, útvar hlavní hygieničky a je zřízen podle zákona a obsahuje velmi citlivá osobní data lidí. Ani já jako analytik do něj nemám přístup. Přístupy jsou přísně hlídány. Pokud jsem použil výraz „nikoho do něj nepustím“, tak to samozřejmě asi zní hloupě, ale je to tak. Podle zákona může do toho systému a do primárních dat jen ten, kdo na to má podle zákona právo. Jsou to velmi citlivá data, to snad každý pochopí. Ta agregovaná data z něj, ta statistická, se snažíme publikovat. Publikujeme i otevřená data.”

Nikdo nežádá osobní data o pacientech. Lékaři, univerzity i ekonomové žádají pouze anonymizovaná data. Bez nich není možné vůbec vyhodnocovat, jaký má nákaza skutečně průběh. Není možné připravovat scénáře záchrany ekonomiky, ani pokračovat ve vědeckém výzkumu, který je pro poznání nemoci zásadní. Podnikatelské subjekty se bez včasných informací hůře přizpůsobují vládním nařízením, nemohou plánovat a vznikají jim extra náklady, které pro ně mohou být zdrcující.

Vláda předkládá lidem rozhodnutí o vypínání a zapínání ekonomiky a vývoji epidemie, ale vůbec nevysvětluje, jak k těmto závěrům došla. Opozice ani veřejnost v takovém informačním vakuu nejsou schopny vládu kontrolovat, což velmi výrazně zvyšuje nedůvěru ve společnosti. A to je v čase epidemie ještě nebezpečnější než jindy.

Pro poznání Covid-19 by bylo potřeba jasně zveřejnit na anonymizovaných datech, kdo jsou lidé, kteří se Covid-19 nakazili. Bylo by potřeba o nich znát co nejvíce informací, pokud jde o zdravotní stav, průběh nemoci, místo, kde se nejpravděpodobněji nakazili. Veřejnost i vědci potřebují vědět, jaké typy obyvatel Covid-19 zasáhl a jak jsou v jednotlivé skupiny obyvatel skutečně ohroženy.