PROTIKOVIDOVÝ 
BALÍČEK STÁTU

Slib vlády

277

mld. Kč

vs.

Současný stav

50

mld. Kč (k 22. 6. 2020)

#KoroNERV20

vznikl jako nezávislá a široká expertní platforma, která spojuje osobnosti z nejrůznějších sfér lidské činnosti a dává jim prostor z nápadů a myšlenek formulovat řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru a nemoci Covid-19 na českou společnost
a její hospodářství.

O CO SE SNAŽÍME

PŘINÁŠET INOVATIVNÍ A KREATIVNÍ ŘEŠENÍ A POSUZOVAT TA DOSAVADNÍ

APOLITICKY SPOJOVAT, DISKUTOVAT A MODEROVAT

SPOLUPRACOVAT SE VŠEMI VE VŠECH DOTČENÝCH OBLASTECH

DOHLÍŽET NA DODRŽOVÁNÍ PRÁVA A DEMOKRACIE

NEPŘEHLÉDNĚTE

Radim Dohnal na Českém rozhlase

Maláčová: Zaměstnanci jsou jedni z posledních, kdo ještě platí daně. Zaslouží si ochranu, prodlužme AntivirusSociální demokraté chtějí prodloužit program Antivirus. Podle ministerstva práce a sociálních věcí získalo...

Pokračovat ve čtení

@koroNERV FEED

Přejít na náš twitterový účet: