Zajímají vás naše

NEPŘEHLÉDNĚTE

#KoroNERV–20

vznikl jako nezávislá a široká expertní platforma, která spojuje osobnosti z nejrůznějších sfér lidské činnosti a dává jim prostor z nápadů a myšlenek formulovat řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru a nemoci Covid-19 na českou společnost a její hospodářství.

PROTIKOVIDOVÝ 
BALÍČEK STÁTU

Slib vlády

298

mld. Kč / billion CZK

vs.

Současný stav

214

mld. Kč / billion CZK (1. 6. 2021)

O CO SE SNAŽÍME

PŘINÁŠET INOVATIVNÍ A KREATIVNÍ ŘEŠENÍ A POSUZOVAT TA DOSAVADNÍ

APOLITICKY SPOJOVAT, DISKUTOVAT A MODEROVAT

SPOLUPRACOVAT SE VŠEMI VE VŠECH DOTČENÝCH OBLASTECH

DOHLÍŽET NA DODRŽOVÁNÍ PRÁVA A DEMOKRACIE

@koroNERV FEED

Přejít na náš twitterový účet: